Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü
Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muayene Başvurusu

Güncelleme Tarihi: 20/02/2018

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
- Hastanemize başvuran SGK mensubu hastalarımızın (SSK Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınları, Bağ-Kur Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınları, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emeklileri, Çalışan Memur ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınları); 
      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanlarını Yanlarında Bulundurmaları Gerekmektedir. 
- Yurt Dışı SSK’ lı hastalarımızın; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını ve SGK İl Müdürlüğünden aldıkları “yurtdışı sigortalıdır” onaylı evrakın aslını göstermek kaydıyla fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
- 1005 sayılı Gazi hastalarımızın; adlarına düzenlenmiş kartlarını ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
- 2022 Sayılı Yasa Kapsamında Olan ve Yeşil Kart sahibi olan hastalarımızın; adlarına düzenlenen vize tarihi geçmemiş karnelerini ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
- 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri kapsamında olan Muhtaç Er-Erbaş Ailesi hastalarımızın; adlarına düzenlenen vize tarihi geçmemiş karnelerini ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
- Odalar ve borsalar birliğine bağlı hastalarımızın; kurumlarından almış oldukları resmi yazılarını ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
- Hastanemiz aciline başvuran hastalarımızın; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
- Ücretli Muayene olacak hastalarımızın; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

- Yabancı Uyruklu hastalarımızın; geçici vatandaşlık numaralarını veya resimli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
- Anne ve babanın sosyal güvencesi olmaması durumunda; 18 yaş altı çocukları için: bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığından Gelir Beyan Formu alarak ilçe SGK Bölge Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde bu sistemden faydalanamayacaklardır. 
- 5510 sayılı kanun hükmünde yer alan genel sağlık sigortasından yararlanmak için bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığından Gelir Beyan Formu alarak ilçe SGK Bölge Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde bu sistemden faydalanamayacaklardır.